Osoby, które nie ukończyły jeszcze osiemnastego roku życia, według prawa panującego w naszym kraju nie mogą spożywać alkoholu. Nakazuje tak prawo, jednak spożywanie alkoholu przez osoby poniżej tego wieku niesie za sobą również bardzo negatywne konsekwencje zdrowotne. Dane są jednak zatrważające, według badań przeprowadzonych przez policję w 2020 roku ponad połowa uczniów z ósmej klasy przyznaje się do spożywania alkoholu co najmniej raz w życiu!

Jakie są przyczyny sięgania po alkohol w tak młodym wieku?

Przyczyny spożywania alkoholu przez młodzież zdecydowanie różnią się od powodów, z których dorośli sięgają po alkohol. Osoby młode usilnie chcą przynależeć do grupy rówieśniczej. Jest to zrozumiałe, gdyż każdy z nas chce mieć wokół siebie znajomych oraz przyjaciół. Jednak bardzo często grupy rówieśnicze mają zły wpływ na dziecko. Czasem, aby można było zasłynąć, pokazać się z lepszej strony oraz z potrzeby bycia podziwianym, młody człowiek decyduje się na picie alkoholu pod publikę. Z drugiej strony zdarzają się równiez sytuację, w których młody człowiek zostaje zmuszony do wypicia alkoholu, lub spożywał alkohol w obawie przed odrzuceniem i wyśmianiem. “No co ty, wszyscy piją, a ty się nie napijesz?”. Choć to pytanie w swoim życiu każdy z nas słyszał chociaż raz, to na młode osoby działa zupełnie inaczej. Inność powoduje wyśmiewanie oraz szykany. 

Inną przyczyną spożywania alkoholu przez osoby młode  jest również chęć odcięcia się od świata dziecięcego. Alkohol daje złudne poczucie dorosłości. Bardzo często jest to również wyraz buntu oraz nieliczenia się ze zdaniem rodziców. 

Warto zauważyć i podkreślić fakt, że nieletni również mogą zostać osobami uzależnionymi od alkoholu. Po alkohol w młodym wieku sięgają nie tylko dzieciaki z rodzin patologicznych, w których alkohol jest łatwo dostępny, ale również młodzież z dobrych i bogatych domów. 

Dlaczego dzieci spożywają alkohol?

Jednak młodzi ludzie po alkohol sięgają również z innych powodów. Młodzież jest przemęczona, zestresowana, przepełniona bodźcami… Alkohol pomaga im się odstresować, zapomnieć oraz zrelaksować. Substancja ta pozwala również młodym ludziom zapomnieć na jakiś czas o kłopotach, złych ocenach, ilości zajęć czy innych trudnościach, jakie napotykają młodych ludzi. Czas dorastania jest niezwykle trudny i wymaga bardzo wiele. 

Młody człowiek sięga po alkohol z kilku powodów:

 • odczuwa silny stres, zmęczenie,nie potrafi poradzić sobie z własnymi emocjami, 
 • odczuwa presję grupy rówieśniczej
 • chce, aby inni traktowali go z szacunkiem
 • chce dobrze się bawić na imprezie
 • alkohol jest bardzo łatwo dostępna substancją
 • alkohol jest stosunkowo tani
 • chęć bycia dorosłym
 • chęć zrelaksowania się

Czego młodzi ludzie oczekują od alkoholu?

Najczęściej młode osoby oczekują, iż alkohol doda im odwagi oraz rozluźni ich ciało. Osoby te na imprezach chcą być przebojowe, nie chcą odczuwać żadnych zahamowań, odważne i wyluzowane. Wiele zależy od postrzegania od tego jak młody człowiek postrzega substancję alkoholową. Bardzo często jeżeli ma z nią pozytywne skojarzenia, znacznie szybciej zacznie jej konsumpcję, niż osoba, której alkohol kojarzy się źle. Według naukowców postawa wobec alkoholu kształtuje się już w szkole podstawowej. Kolejnym aspektem, przez który młodzież często wybiera alkohol jest to, iż mają oni wysoką tolerancję na alkohol. Dzięki temu są w stanie wypić znacznie więcej alkoholu niż osoba dorosła. Młody wiek rządzi się również swoimi prawami. Osoby te znacznie szybciej dochodzą do siebie po spożywaniu alkoholu i bardzo często nie mają kaca. Na spożywanie alkoholu wśród osób młodych znaczny wpływ ma również środowisko w jakim młodzież przebywa. To wpływ rodziny i grupy rówieśniczej kształtuje młodych ludzi. Jeżeli dziecko wychowuje się w środowisku gdzie alkohol jest na porządku dziennym, każdy chodzi pijany, a łatwość w dostępie do tej substancji jest ogromna, istnieje duże ryzyko, że osoba ta w bardzo młodym wieku rozpocznie spożywanie alkoholu. Z obserwacji pedagogów wynika również, że osoby nieletnie, które są w związku partnerskim ze starszą jednostką, dużo szybciej i częściej sięgają po alkohol niż ich rówieśnicy. 

Jak spożywanie alkoholu wpływa na życie osób nieletnich?

Alkohol jest zabroniony dla osób nieletnich z powodu jego negatywnego wpływu na ich organizm. Skutki spożywania alkoholu, odczuwalne zaraz po konsumpcji są podobne jak u osób dorosłych. Jednostka odczuwa stan upojenia alkoholowego, jest zabawna, odważna, wyluzowana. W przypadku spożycia znacznych ilości alkoholu dochodzi do zatrucia alkoholowego, urwanego filmu czy kaca na drugi dzień. 

Spożywanie alkoholu w tak młodym wieku wpływa negatywnie na zmiany zachodzące w stale rozwijającym się młodym organizmie. Negatywnie wpływa on na pracę mózgu, procesy myślowe, poczucie własnej wartości czy wyniki w nauce. Przyczynia się również do rozwoju depresji wśród nastolatków oraz wzrostu liczby samobójstw. 

Osoba poniżej osiemnastego roku życia znacznie szybciej uzależni się od alkoholu niż osoba dorosła. Według badań, osoby spożywają alkohol pierwszy raz w wieku od 13 do 17 lat. Osoby te powiedziały, że najczęstszym wyborem jest piwo i wódka. 

Wszystkie substancje psychoaktywne mają negatywny wpływ na układ nerwowy człowieka, który stale się rozwija. Wśród negatywnych objawów spożywania alkoholu przez osoby nieletnie wyróżnić możemy: 

 • obniżoną sprawność intelektualną
 • zaburzenia pamięci 
 • rozdrażnienie
 • wahania nastroju
 • kłopoty z koncentracją
 • kłopoty z nauką
 • skłonność do agresji
 • wykazywanie problemów wychowawczych
 • zaburzenia osobowościowe
 • upośledzenie odczuwania uczuć wyższych
 • uleganie popędom
 • brak zdolności logicznego myślenia
 • osłabienie zdolności abstrakcyjnego myślenia
 • problemy z prawem

Nie wolno spożywać alkohol w procesie dorastania

Dorastanie osoby nieletniej to okres wielu zmian w organizmie jednostki. Zmiany zachodzą zarówno w ciele jak i psychice młodego człowieka. Młody człowiek rozwija również swoje emocje oraz poznaje je. Spożywanie alkoholu w tak młodym wieku zaburza rozwój młodego człowieka. Powoduje zmiany nastroju oraz jego wahania. Alkohol ma również wpływ na to jak młodzi ludzie radzą sobie ze stresem, lękiem, przygnębieniem… Często jest to lek na samotność lub wręcz przeciwnie, środek do popularności. 

Należy pamiętać, że osoby młode znacznie szybciej uzależniają się od alkoholu niż dorośli. To niebezpieczna substancja, która wpływa na ich rozwój fizyczny, psychiczny i emocjonalny. Utrudnia dobry start w dorosłe życie. Uzależnienie od alkoholu bardzo często rujnuje życie młodego człowieka. Placówki leczenia uzależnień, nie są przystosowane do leczenia choroby alkoholowej u młodych osób. U osób, które nie ukończyły osiemnastego roku  życia nie można także zastosować terapii Esperalem. Małoletnim, którzy spożywają alkohol zaleca się odtruwanie organizmu. To proces podczas, którego z organizmu usuwane są wszelkie toksyny i substancję szkodliwe nagromadzone na skutek spożywania alkoholu. Odtruwanie alkoholowe można przeprowadzić w domu lub warunkach szpitalnych. Ważne, aby zapewnić osobie uzależnionej bezpieczne i komfortowe warunki.