Choroba alkoholowa nie pochłania osoby uzależnionej z dnia na dzień. Rozwój choroby alkoholowej to proces, który trwa… U każdego proces ten trwa dłużej lub znacznie krócej, jednak charakteryzuje się występowaniem poszczególnych faz. Granica między okazjonalnym piciem a spożywaniem alkoholu nałogowo jest niezwykle cienka i bardzo łatwo ją przekroczyć. Po jego przekroczeniu osoba popada w silne uzależnienie, którego leczenie będzie długotrwałe i wymagające. Jedną z metod wspomagających leczenie choroby alkoholowej jest terapia Esperalem. To wszywka alkoholowa, która zostaje umieszczona w ciele osoby uzależnionej. Jej głównym zadaniem jest wzbudzanie wstrętu i awersji do alkoholu u osób uzależnionych. 

Uzależnienie, a co to takiego?

Według jednej z definicji uzależnienie to zaburzenie pracy mózgu, które powoduje kompulsywne używanie danej substancji pomimo świadomości występowania negatywnych konsekwencji. Uzależnienie od alkoholu jest uzależnieniem zarówno psychicznym jak i fizycznym. Oznacza to, że osoba uzależniona odczuwać będzie fizyczną oraz psychiczna potrzebę spożywania alkoholu. 

Objawy uzależnienia od alkoholu:

 • silna chęć, wręcz wewnętrzny przymus spożycia alkoholu
 • odczuwania głodu alkoholowego, czyli bardzo silnej natychmiastowej potrzeby spożycia alkoholu
 • utrata kontroli nad ilością spożywanego alkoholu
 • organizm wyrabia coraz większą tolerancję na alkohol, oznacza to, że jednostka musi wypić coraz więcej alkoholu, aby odczuć pożądany stan upojenia alkoholowego
 • zapijanie alkoholem odczuwanego kaca
 • unikanie przerw w piciu w celu uniknięcia odczuwania objawów odstawienia alkoholu
 • picie alkoholu dla relaksu każdego wieczoru
 • spożywanie alkoholu w ukryciu i samotności
 • spożywanie alkoholu pomimo świadomości o występowaniu negatywnych konsekwencji
 • zaniedbywanie obowiązków zawodowych oraz rodzinnych przez alkohol
 • alkohol staje się centrum świata jednostki

Objawy choroby alkoholowej możemy przyporządkować poszczególnym fazom uzależnienia od alkoholu. 

Pierwsza faza choroby alkoholowej

Pierwsza faza choroby alkoholowej inaczej zwana również wstępną fazą alkoholizmu, w niektórych przypadkach może trwać nawet kilka lat. Osoba uzależniona odkrywa w niej pozytywne działanie alkoholu, które bardzo jej się podoba. Jednostka pije alkohol towarzysko, jednak z czasem zaczyna poszukiwać coraz częstszych okazji do napicia się alkoholu. Osoba ta zaczyna spożywać alkohol w celu rozładowania napięcia po całym dniu, dla relaksu, odprężenia, czy aby ułatwić sobie proces zasypiania. To czas, w którym jednostka poszukuje częstych okazji do spożywania alkoholu, spożywa alkohol w towarzystwie oraz szuka lub stwarza okazję do spożycia alkoholu. To czas, w którym jednostka potrafi kontrolować jeszcze swoje picie, jednak przez częstą konsumpcję organizm ma już zwiększoną tolerancję na alkohol. Oznacza to, że aby osiągnąć pożądany stan upojenia alkoholowego, jednostka musi spożywać coraz większe dawki alkoholu. Jest to faza, w której osoba pijąca nie odczuwa jeszcze żadnych konsekwencji swojego spożywania alkoholu. Jest to również okres, w którym bliscy osoby pijącej alkohol nie mają żadnych podejrzeń co do rozwoju uzależnienia. 

Druga faza choroby alkoholowej

Druga faza choroby alkoholowej została również nazwana fazą ostrzegawczą alkoholizmu. To faza, w której jednostka usilnie zaczyna poszukiwać coraz częstszych okazji do spożycia alkoholu. Podczas uroczystości, w towarzystwie jest inicjatorem spożywania alkoholu oraz podkręcania tempa picia. Wszystko to, aby osiągnąć stan upojenia alkoholowego. U osoby tej można zaobserwować polepszenie samopoczucia po spożyciu alkoholu. Alkohol sprawia, że jednostka czuje się odprężona, wyluzowana, i “lżejsza”. Alkohol zaczyna być lekiem na całe zło oraz wszystkie troski i niepowodzenia. To moment, w której osobie spożywającej alkohol może zacząć urywać się film. Oznacza to, że po spożyciu zbyt dużej ilości alkoholu, jednostka nie pamięta wycinka poprzedniego wieczoru. Nie pamięta tego co się działo, co mówiła oraz co robiła. Po pewnym czasie takie sytuacje mogą mieć miejsce nawet po spożyciu stosunkowo niewielkiej ilości alkoholu. To również okres, w którym u jednostki zaobserwować można zmianę w zachowaniu tej osoby po spożyciu alkoholu. Bardzo często zdarza się, że jednostka, która na co dzień jest cicha i nieśmiała po spożyciu alkoholu staje się duszą towarzystwa. Jest bardzo odważna, przebojowa, głośna i nie posiada żadnych zahamowań. To również okres, w którym zaczyna się samotne spożywanie alkoholu w ukryciu. Bardzo często osoba ta, udając się na imprezę wypija alkohol przed, aby już od początku lepiej się bawić. To również moment, w którym jednostka nie potrzebuje okazji do spożywania alkoholu. Nie przeszkadza jej również fakt picia alkoholu w samotności. W niektórych przypadkach osobie pijącej alkohol w dużych ilościach, w głowie zaczyna kiełkować myśl o tym, żę być może nie jest to normalne, jednak nie dopuszcza do siebie myśli o uzależnieniu.W wyniku tego zaczyna usprawiedliwiać swoje zachowanie oraz racjonalizować swoje czyny. “przecież każdy czasem pije…”

Trzecia faza choroby alkoholowej

Trzecia faza choroby alkoholowej została również nazwana fazą krytyczną alkoholizmu. Faza krytyczna rozpoczyna się w momencie, w którym jednostka zaczyna tracić kontrolę nad własnym piciem. Jednostka nie jest w stanie kontrolować ilości wypijanego alkoholu. Niemożliwym też jest zakończenie picia po określonej ilości spożytego alkoholu. Najłatwiej jednak zobrazować to tak, że jednostka nie odejdzie od stołu dopóki na stole lub w pobliżu znajduje się alkohol. To czas, w którym pojawia się głód alkoholowy, czyli silny przymus zdobycia i napicia się alkoholu. Jednostka znajdująca się w tym okresie nie jest w stanie dotrzymać obietnic składanym swoim bliskim. Całe życie jednostki staje się podporządkowane pod alkohol. Alkohol staje się centrum jej świata i nic, ani nikt innego się nie liczy. Osoba ta zaniedbuje swoją rodzinę, pracę czy przyjaciół. Nie wypełnia swoich obowiązków. Z czasem traci pracę, finanse, rodzinę i relację. To czas, w którym osoba uzależniona traci poczucie własnej wartości, pewność siebie oraz zainteresowania. Odczuwa pustkę i bezradność, jednak nadal nie przyjmuje do wiadomości, iż jest osobą uzależnioną. Osoba ta zaczyna popadać w ciągi alkoholowe. 

Czwarta faza choroby alkoholowej

czwarta faza choroby alkoholowej została nazwana również fazą przewlekłą. Zaczyna się w momencie, gdy osoba uzależniona traci kontrolę nad własnym życiem. To czas, w którym osoba ta nie posiada wyrzutów sumienia oraz nie odczuwa emocji i uczuć. Spożywa alkohol przez cały czas. Nie dopuszcza do występowania objawów odstawienia alkoholu, dlatego spożywanie alkoholu zaczyna już w godzinach porannych. Tolerancja na alkohol znacznie spada. Bardzo często zdarza się również, że z powodu braku pieniędzy, miejsca zamieszkania i rodziny, osoba uzależniona spożywa alkohol niewiadomego pochodzenia.  Występują bardzo silne skutki fizyczne i psychiczne długotrwałego spożywania alkoholu.